Privacybeleid Stichting as-Soennah

Stichting as-Soennah, gevestigd te Fruitweg 5, 2525 KE Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41156115, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid informeren we u over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betalingsgegevens

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van uw bestelling
  • Het bezorgen van uw bestelling
  • Het beantwoorden van uw vragen
  • Het verbeteren van onze service

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via shop@al-yaqeen.com.

Wijzigingen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. De meest actuele versie van het privacybeleid vindt u op onze website.

Cookiebeleid

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website te analyseren en te verbeteren.

In dit privacybeleid hebben we u geïnformeerd over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We hopen dat u dit beleid aandachtig heeft gelezen. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.