Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 al-Yaqeen, onderdeel van Stichting as-Soennah, gevestigd te Fruitweg 5, 2525 KE Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41156115.

1.2 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Stichting as-Soennah.

1.3 Producten: De producten die Stichting as-Soennah via de webshop aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Stichting as-Soennah en de klant.

Artikel 3. Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting as-Soennah zijn vrijblijvend.

3.2 Een bestelling is pas definitief nadat Stichting as-Soennah deze heeft bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen van de producten zijn in euro’s, inclusief BTW.

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle bestellingen worden direct betaald via de in de webshop aangegeven betaalmethode.

Artikel 6. Levering

6.1 Stichting as-Soennah streeft ernaar om de bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te leveren.

Artikel 7. Herroepingrecht

7.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen.

7.2 De klant dient de bestelling binnen 14 dagen na herroeping te retourneren.

7.3 De kosten van retourneren zijn voor rekening van de klant.

7.4 Stichting as-Soennah zal de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending crediteren.

Artikel 8. Geschillen

8.1 Alle geschillen die tussen Stichting as-Soennah en de klant ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Stichting as-Soennah wenst u veel plezier met uw bestelling!